COVID-19

Beste verenigingslid,

In verband met de landelijk aangescherpte maatregelen met betrekking tot het coronavirus die 12 maart jl. bekend zijn gemaakt, informeren we u graag over de gevolgen hiervan voor onze vereniging.

Wij hanteren hierbij de maatregelen die door het RIVM, GGD Zuid Limburg en de gemeenten worden gegeven.

Conform de nieuwe maatregel mogen er geen (sport)evenementen plaatsvinden met meer dan 100 personen. Wij zullen hier ook op toezien.

Concreet betekend het voor BBC´77 dat:

-Trainingen en speelavonden vooralsnog gewoon doorgaan.
-Het dubbeltoernooi als gepland op 21 maart aanstaande is afgelast.
-De ALV als gepland op 26 maart aanstaande vooralsnog door gaat.

Het bestuur de overheidsmaatregelen nauwlettend in de gaten houdt en haar leden informeert zodra er wijzigingen plaatsvinden.

Verder geldt algemeen:
Blijf thuis bij klachten, neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.

Met vriendelijke groet,

Bestuur BBC´77

Pascal Andriolo, Voorzitter
Geplaatst op: 13-03-2020