Update COVID-19

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en
drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

Concreet betekent dit voor BBC'77:
- Trainingen en speelavonden zijn afgelast
- Het dubbeltoernooi gepland op 21 maart zoals reeds bekend niet doorgaat
- De ALV gepland op donderdag 26 maart niet doorgaat

Blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.


Geplaatst op: 16-03-2020