Paasspeurtocht op Goede Vrijdag

Na 3 jaar was hij dan eindelijk terug van weggeweest: de BBC´77 Paasspeurtocht op Goede Vrijdag. De organisatoren hadden eerder in april de uitgezette route nog eens nagelopen en de vragen afgestoft en
geperfectioneerd, zodat BBC´77-leden en hun familie, vrienden en kennissen een ouderwets gezellige Goede Vrijdagavond konden beleven.

Er werd om 19.00 uur verzameld in Sportcafé Wijngracht 9. De 51 deelnemers waren verdeeld over 8 groepen en om 19.10 uur ging de eerste groep al van start. De route, met vragen en al geheel uitgetypt in
Bócheser plat, voerde de wandelaars via Bócheserhei en Bóanehei naar Zumpelveld, langs de ZLSM en de Romeins beschilderde brug weer terug naar Bóches. De deelnemers kregen naast ‘gewone´ vragen ook de
opdracht om met de groep het geluid van een kalkoen na te doen – de organisatie heeft genoten van de geluidsfragmenten – en een gedicht van minimaal zes regels te verzinnen met een aantal gegeven
woorden – in menig BBC´er schuilt klaarblijkelijk een ongekend creatieve dichter.
Bij de eerste controlepost mochten de groepen zich wagen aan een potje eiergooien terwijl er op de treinrails gebalanceerd moest worden. Bij de tweede post werd er gesjoeld met aardappelen.
Aan het eind van de tocht keerden de deelnemers terug naar Sportcafé Wijngracht 9, waar hun hongerige magen zich mochten verheugen op een warm soepje en broodje knakworst.

De groep van Femke & Bart H., ondersteund door Sander v.W., behaalde het hoogste puntenaantal en had slechts 1 vraag fout. Ze ontvingen daarvoor een groot applaus.
De groep van Demi, Cassey, Martijn en Kevin zetten een beat onder hun gedicht en maakten er een rap van die live ten tonele werd gevoerd in het café. Degenen die de live performance hebben gemist, kunnen
voor de opgenomen versie van het gedicht terecht bij een van de 4 voornoemde makers. Ze wonnen hiermee consumptiebonnen en vergaarden eeuwige roem.
De groep waarbij Almar achteraan liep, was vergeten een teamnaam in te vullen en bemachtigde daarmee het voorrecht om volgend jaar de speurtocht te organiseren.

Namens de organisatie van dit jaar – Roman, Rianne, Mathijs, Bart en Ron – dank aan alle deelnemers. Hopelijk tot volgend jaar!
En grote dank en een diepe buiging voor de groep van jeugdlid Evie Philips, die de speurtocht in hun gedicht prachtig heeft samengevat:

Vier hant inge sjunne oavend jehat
Mer d´r hat os richtig aafjemat
Vier hant Poasj-eier getietsjt
Die os oes de heng zunt geglietsjt
Vuur zunt noa de bruk jeloofe
En doa koame de Romeine aa-jekroafe
Da loofe vur noa j´n kirch
Mer dat vinge vuur ooch nit irg
En noe op ´t letste, woat duur os ant misse
En motte vuur noa lang wandelen toch richtig pisse


Geplaatst op: 18-04-2022