René Suylen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Al ruim 40 jaar is hij actief lid van badmintonclub BBC'77 uit Bocholtz. Nog steeds is hij te vinden op de wekelijkse trainingsavonden en doet hij nog regelmatig mee met de (senioren)toernooien. Ook heeft zich jaren verdienstelijk gemaakt als badmintonscheidsrechter, zowel lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. Hij is een aantal jaren lid geweest van het districtsbestuur Limburg. Hierdoor werd hij ook lid van de landelijke commissie wedstrijd functionarissen, waardoor hij op landelijk gebied mede beleid heeft gemaakt. Als vrijwilliger heeft hij vele uren besteed aan vergaderingen en het bezoeken van verenigingen en toernooien door heel Nederland.

Sinds eind januari 1992 maakt hij deel uit van het adviseursteam van de vakbond CNV. Met een grote gedrevenheid overlegt hij met de bevoegde gezagen van een aantal gemeenten in Zuid-Limburg, over de ambtelijke rechtspositie in het Georganiseerd Overleg. Hij treedt op als deskundige in diverse HRM-commissies en ondersteunt de vakbond bij noodzakelijke acties. Hij staat ook bekend als een deskundige op het gebied van diverse functiewaarderingssystemen. Hij heeft hier zelfs een publicatie over gedaan. Vermeldenswaardig zijn verder de individuele inspanningen in het kader van de persoonlijke belangenbehartiging naar georganiseerde medewerkers toe. Hij was en is één van de hoekstenen van het adviseursteam van CNF Connectief.

Verder is hij ook nog sinds 2010 bestuurslid van Stichting Sanchabba. Deze stichting is met name actief voor kinderen in Gambia. De heer Suylen ontwikkelt en ondersteunt mede projecten ten bate van de bevolking, met name gericht op de jeugd. Hij is verantwoordelijk voor de beleidsvorming en uitvoering van activiteiten.


Geplaatst op: 24-04-2020