Coronavirus

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de regering recent strengere maatregelen omtrent het coronavirus heeft afgekondigd.
Hierdoor kunnen de volgende activiteiten helaas niet meer doorgaan:
• Het weekend naar de hut in Hundseck (24 t/m 27 april)
• De Paasdropping (10 april)
• Het jeugdkamp (15 t/m 17 mei)

Mogelijk dat voor deze activiteiten later een nieuwe datum wordt gekozen, maar gezien de onzekerheid rondom het coronavirus is dit momenteel nog niet aan de orde. Voor het dubbeltoernooi zal definitief geen
alternatieve datum gepland worden, wij hopen jullie allemaal in 2021 weer te verwelkomen! Voor de feestavond, die plaatsvindt op 13 juni, wordt op 1 mei gekeken of deze doorgang kan vinden. Daar stellen we
jullie te zijner tijd nog van op de hoogte.

We hopen bovenal dat iedereen gezond is en blijft. Verder kijken we uit om iedereen weer mogen begroeten op de speelavonden en de trainingen na deze coronacrisis.

Met vriendelijke groet,
Bestuur BBC'77
Geplaatst op: 26-03-2020