Privacy Policy

Privacy

De Bocholtze Badminton Club'77 (hierna genoemd BBC'77) is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop BBC'77 persoonsgegevens verwerkt van leden, klanten, gebruikers van onze apps en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, gebruikers van apps en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt BBC'77 zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is BBC'77, Begoniastraat 12, 6351 BW Bocholtz

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor BBC'77 uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt BBC'77 persoonsgegevens van u:
• Wanneer u een lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
• Wanneer u contact heeft met BBC'77. Hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze website inclusief app, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
• Om leden/bezoekers van (nieuwe) activiteiten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media

E-mail

De vereniging BBC'77 kent diverse commissies en activiteiten. Vaak hebben zij ieder eigen nieuwsbrieven. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink of door een mailtje te sturen naar secretariaat@bbc77.nl.

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie .

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) activiteiten of informatie, dan kunt u dat regelen door een e-mail te sturen aan ons via secretariaat@bbc77.nl

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

BBC'77 laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social Media.

BBC'77 is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met BBC'77 via secretariaat@bbc77.nl.

Gebruik van cookies

BBC'77 maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

Website van BBC'77 en andere websites
Op de website van BBC'77 treft u een aantal links aan naar andere websites. BBC'77 kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: secretariaat@bbc77.nl

Meldpunt kwetsbaarheden

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Wijzigingen

BBC'77 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien BBC'77 een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop BBC'77 persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), in nieuwsbrieven of in de Sporthal